Дейности по интереси

Дейности по интереси

КЛУБ "ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА-СЪС СЪРЦЕ И УМ В МАТЕМАТИКАТА" 

КЛУБ "ЗАНИМАТЕЛЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК"

КЛУБ "ПИАНО/СИНТЕЗАТОР"

КЛУБ "ТАМБОРИНО"

КЛУБ "МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ"

КЛУБ "ЗАБАВНА ХИМИЯ"