Родителска среща

Родителска среща

НА 13.09.2022Г. В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ