"Образование за утрешния ден"

"Образование за утрешния ден"

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, реализиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Продължителността на проекта е 36 месеца – до 15.10.2022 г.
Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се и др.
ОУ „Христо Ботев“ е включено за участие в Дейност 6 по проекта, а именно: повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Към 09.01.2020 г. е сформирана група за ключови дигитални умения – за основно ниво на владеене на дигитални компетентности /V – VII клас/. Обучението на учениците се извършва от учител към училището, отговарящ на изискванията по Дейност 6 от проект „Образование за утрешния ден“. Заниманията на групата се осъществява два пъти седмично в рамките на общо 70 учебни часа. 
 

КЛУБ "В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ"