Прием в ОУ "Христо Ботев"

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023г. ,както следва:

 1 клас-7

2 клас-4

3 клас-4

4 клас-7

5 клас-7

6 клас-10

7 клас-9