Квалификационна дейност

Квалификационна дейност

Тема на обучението-"Социално-педагогиески проблеми на интеграция на деца със СОП"

Място на провеждане- ОУ"Христо Ботев"

Период на провеждане-11.10.2021-11.10.2021г.

Начален и краен час-14:00-17:00 ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител ст.учител Цветелина Димитрова

Брой на педагогически специалисти заявили желание-11

 

 

Тема на обучението- "Обучение в ОРЕС"

Период на провеждане-10.11.2021-10.11.2021г.

Начален и краен час-13:30-16:30ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител ст.учител Росица Велкова

Брой педагогически специалисти заявили желание-11

 

Тема на обучение- "Работа със ЗУД"

Място на провеждане-ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-14.01.2022-14.01.2022г.

Начален и краен час.14:00-16:00ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител ст.училел Маргарита Петкова

Брой педагогически специалисти заявили желание-10

 

Тема на обученито-"Модели на позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на учениците"

Място на провеждане-ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-17.03.2022-17.03.2022

Начален и краен час-14:30-17:00ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучетел ст.учител Росица Велкова

Брой педагогически специалисти заявили желание-11

 

Тема на обучението-"Подготовка на учениците за НВО"

Място на провеждане-ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-12.04.2022-12.04.2022г.

Начален и крае час-14:00-16:00ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучители ст.учител Маргарита Петкова и Павлина Малинова

Брой педагогически специалисти завили желание-11

 

Тема на обуението-"Нашето училеще- заедно учим,играем,творим"

Място на провеждане-ОУ"Христо Ботев"

Период на провеждане-09.06.2022-09.06.2022г.

Начален и краен час-14:00-16:00

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител ст.учител Венетка Янкова

Брой на педагогически специалисти заявили желание-11

 

Тема на обучението- "Създаване на подходяща интеграционна среда за осъществяване на по-успешна социализация и адаптация на деца със СОП"

Място на провеждането-ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-27.09.2022г.-27.09.2022г.

Начален и краен час-14:00-16:00

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител В.Бодурова

Брой педагогически специалисти -11

 

Тема на обучението -"Проектно базирано обучение"

Мяста на провеждане- ОУ"Христо Ботев" с.Йоаким Груево

Период на провеждане-03.10.2022г.-03.10.2022г.

Начален час- 09:00-17:15часа

Наименование на обучителната организация-Фондация за образование,спорт,изкуство "Възможност" гр.Хисаря

Брой педагогически специалисти заявили желание за участие-15

 

Тема на обучението- "Компетентноостният подход в обучението"

Място на провеждане- ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-20.10.2022г.-20.10.2022г.

Начален и краен час-13:30-15:30ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител-В.Майсторска

Брой педагогически специалисти-12

 

 

Тема на обучението - "Справяне със стреса и конфликтни ситуации"

Мяста на провеждане- ОУ"Христо Ботев" с.Йоаким Груево

Период на провеждане- 21.10-22.10.2022г.

Начален и краен час-  21.10.2022г.-14:00 - 17:15 часа

                                      22.10.2022г.- 09:00 - 12:15часа

Наименование на обучителната организация- Фондация за образование,спорт,изкуство "Възможност" гр.Хисаря

Брой педагогически специалисти заявили желание за участие-16

 

Тема на обучението-"Адаптация на младия учител към педагогическата професия"

Място на провеждане-ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-22.11.2022г.-22.11.2022г.

Начален и краен час- 13:30-15:30ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалификация с обучител Цв.Димитрова

Брой педагогически специалисти-12

 

Тема на обучението- "Умение за работа по проекти и програми"

Място на провеждане- ОУ "Христо Ботев"

Период на провеждане-19.12.2022г.-19.12.2022г.

Начален и краен час- 14:00-16:00ч.

Наименование на обучителната организация-Вътрешноинституционална квалфикация с обучител П.Малинова

Брой педагогически специалисти-12