Преподаватели

Василка Майсторска - учител начален етап

Василка Христова Бодурова- учител начален етап

Венелина Чавдарова Педалова-учител начален етап

Венетка Борисова Янкова- старши учител прогимназиален етап-Музика

Милена Мрянова - учител прогимназиален етап-Български език и литература

Фатиме Еюп - учител прогимназиален етап-Математика

Ани Байрева - учител прогимназиален етап-Физическо възпитание и спор

Веселина Илиева -старши учител прогимназиален етап-Биология и здравно образование,Химия и опазване на околната среда

Цветелина Рангелова Димитрова-старши учител прогимназиален етап-Английски език

 Пламен Хаджиев -учител прогимназиален етап-История и цивилизация,География и икономика

Венета Паева -учител ЦОУД-прогимназиален етап

Алла Паскалова - учител начален етап

Сийка Диева - учител-ЦОУД-начален етап

Гергана Гатева -учител ЦОУД-начален етап

Павлина Малинова - учител начален етап

Златка Тричкова - учител ЦОУД-начален етап

Пламен Хаджиев -учител прогимназиален етап-История и цивилизация