Преподаватели

Росица Боянова Велкова -старши учител начален етап

Василка Христова Бодурова- учител начален етап

Венелина Чавдарова Педалова-учител начален етап

Венетка Борисова Янкова- старши учител прогимназиален етап-Музика

Маргарита Атанасова Петкова-старши учител прогимназиален етап-Български език и литература

Ганка Манолова Петкова-старши учител прогимназиален етап-Математика

Ани Байрева - учител прогимназиален етап-Физическо възпитание и спорт

Маринела Георгиева Попова-старши учител прогимназиален етап-Биология и здравно образование,Химия и опазване на околната среда

Цветелина Рангелова Димитрова-старши учител прогимназиален етап-Английски език

 Кармен Георгиева -учител прогимназиален етап-История и цивилизация,География и икономика

Милена Мрянова -учител ЦОУД-прогимназиален етап

Алла Паскалова - учител ЦОУД- начален етап

Елена Тонева - учител-ЦОУД-начален етап