За нас

За нас

Първоночално училището в с.Кара Таир,сега Йоаким Груево е съществувало непосредствено след Освобождението на България от Османско владичество.В летописната книга и други останали архиви от онова време е отразена историята на училището от учебната 1907/1908 год.Училището е било в частна къща и е имало един учител-Пею Пеев.

Понастоящем в ОУ"Христо Ботев",с.Йоаким Груево се обучават 130 ученици,разпределени в 4 паралелки начален етап и 3 паралелки прогимназиален етап.